رفع مسئولیت :

خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن "اطلاعات" اطلاق می کنیم.) که در وب سایت کم بها ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. کم بها صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند. شرکت مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.

 

 

قوانین و مقرارات :

متقاضی ثبت دامنه با ارائه درخواست ثبت نام‌ دامنه، اقرار و قبول می‌کند که

(الف) اظهارات مندرج در موافقتنامه ثبت کامل و دقیق بوده.

 (ب) حسب اطلاع متقاضی، ثبت نام ‌دامنه باعث نقض حقوق شخص ثالث نخواهد شد.

 (پ) نام‌ دامنه برای مقاصد غیرقانونی و نامشروع به‌‌ثبت نرسیده و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

(ت) نام ‌دامنه عمداً در جهت نقض و مغایرت با قوانین و مقررات قابل ‌اعمال مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

(ث) به هیچ عنوان امکان بازگردانی مبالغ پرداخت شده در جهت خرید دامنه امکان پذیر نمی باشد زیرا در زمان پرداخت به صورت خودکار دامنه شما انتخاب و توسط واسط کاربری خریداری می گردد.

(ج) کم بها هیچ گونه تضمینی برموجود بودن دامنه ندارد و کاربر باید حتما توسط سرویس دهنده سایت به موجود بودن دامنه اطلاع و آگاهی داشته باشد

مسؤولیت اینکه آیا نام‌ دامنه ثبت‌ شده توسط دارنده، ناقض حقوق دیگری می‌باشد یا خیر، برعهده دارنده نام ‌دامنه خواهد بود.

مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چنانچه مشخص شود ثبت‌ نام ‌دامنه در جهت نقض و در مغایرت با حقوق شخص ثالث است، نسبت به لغو ثبت نام‌ دامنه اقدام نماید.